-->

Murmester Åge Leth ble etablert som firma i juni 2000.
Med drøyt 25 års allsidig praksis i byggebransjen ville jeg prøve meg som selvstendig næringsdrivende selv om det var trygt og greit å være ansatt. Det var vel ønske om større frihet og økt inntekt som virket fristende den gangen. Etter hvert er det mer gleden ved å skape sin egen arbeidsplass og få til bedre og bedre resultater som gir inspirasjon til å drive det videre. Det er jo litt mer utfordring i det å bygge opp et firma enn å motta timelønn som ansatt.
Det har vært viktig siden oppstarten å drive innenfor de begrensinger foretaket har. Forsiktighet i forhold til både økonomi og arbeidsmengde har vist deg å være lønnsomt i lengden. Mottoet ”å vokse sakte” har i mange tilfeller vært avgjørende for hvilke oppdrag firmaet har oppsøkt og vi løser stadig større utfordringer til vår egen og andres tilfredshet.

Våren 2004 ble Jørn Harald med som læregutt. Han hadde en del praksis fra tidligere jobber og gode karakterer fra murerlinja på videregående skole. For bedriften har han blitt et verdifullt tilskudd. Han arbeider trygt og rolig og har svært gode samarbeidsevner. Med han på laget er kapasiteten betydelig forbedret og vi leverer nå oppdrag av betydelig størrelse både leca, puss, tegl og andre arbeider som naturlig tilhører murerfaget. Bør vel nevne at skiferarbeider koser vi oss ekstra med og at teglarbeider er favorittoppdrag.
Vi liker best å gi fast pris på de arbeider vi utfører, men særlig reparasjonsarbeid kan være vanskelig å prise og blir derfor ofte utført som regningsarbeid. En annen variant er prisoverslag og oppgjør på grunnlag av medgåtte timer og materiell. Prisoverslag og reell kostnad avviker sjeldent med mange prosent.
Vi murer helst etter tegninger og at oppdragsgiver vet hvordan ting skal se ut er en stor fordel, men vi gir gjerne faglige råd og tips om løsninger der det er behov.
Vi har et KS System (kvalitetssikring) som alltid er oppdatert og firmaet er ansvarsforsikret.
Når det gjelder bransjekunnskap arbeider vi for å være oppdatert ved hjelp av faglitteratur, kurs og ved samarbeid med leverandører og forhandlere.
Vi ser fram til nye oppdrag og utfordringer som vi løser i samarbeid med bransjens beste leverandører.